Prvih 25 godina sa vama


Zaposli se na promotivnim poslovima

Galerija


O nama


Omladinska zadruga Central se od 1994. godine uspešno bavi zapošljavanjem omladinaca na povremenim i privremenim poslovima.

Zadnjih deset godina intezivno učestvujemo u promotivnim aktivnostima mnogih kompanija i promocije postaju veoma važan deo našeg poslovanja.

Posao Promotera


Za posao promotera/promoterki se ne traži posebno formalno obrazovanje.
Dovoljno je da osoba poseduje sledeće osobine:

  • Komunikacija
  • Tolerancija
  • Snalaženje u svim situacijama
  • Pristojan izgled
  • Posedovanje prodajnih veština
Šta znači biti promoter/promoterka?

Osoba koja se angažuje kako bi potencijalnom kupcu saopštila prodajnu poruku osobe ili organizacije, koja prodaje neki proizvod ili uslugu.

Posao promotera / promoterke zahteva pozitivnu komunikaciju kroz koju se potrošaču predstavlja proizvod koji promoviše.

Promoter bi trebalo da bude dobro informisan o proizvodu ili usluzi kompanije koju predstavlja, kako bi potrošači dobili sve potrebne informacije u smislu karakteristika promovisanog proizvoda.

Posao Hosta / Hostese

Host/hostesa je komunkativna osoba, prijatnog izgleda, koja se angažuje za događaje različitog tipa. Za posao hosta/hostese mogu konkurisati osobe oba pola.

Zaduženja hosta/hostese su:
  • pozdravljanje i upućivanje gostiju sajma ili konferecije
  • pružanje traženih informacija
  • prijatna i ljubazna komunikacija.

Mogu imati jos zaduženja i aktivnosti npr. Uloga koordinatora, domaćina nekog događaja ili moderator.

Za dobrog hosta ili hostesu neophodno je da poseduje dovoljno samopouzdanja, kao i da ima izrazito prijateljski stav prema svima gostima odnosno zvanicama.

Naravno, pored lepog izgleda koji je jako bitan, hostese/hostovi bi trebalo da budu dobro fizicki pripremljeni, spremni na sate sedenja, hodanja i komuniciranja i održavanje koncentracije uz prijatan osmeh koji je takođe bitan.

Prijavu za posao hosta/hostese možete popuniti isto kao i prijava za posao promotera.

ATL I BTL Promotivne tehnike

Iznad linije (Above the line – ATL) i Ispod linije (Below the line-BTL ) predstavljaju dva tipa tehnika promocije.

ATL tehnike su usmerene na masovni auditorijum, kao što su TV, radio i novine i koriste se za razvoj preduzeća.

BTL tehnike su više usmerene na pojedinca i na kreiranje prodaje. Promocije ispod linije se odnose na aktivnosti van masovnih medija i imaju rastući značaj u komunikacionom miksu brojnih kompanija, ne samo kod potrošačkih, već i kod industrijskih proizvoda.

Rezultati preduzetih aktivnosti kod ATL tehnika su teško merljivi, dok su kod BTL tehnika lako merljivi i pružaju preduzeću jasan uvid u stopu isplativosti investicije.

Mi učestvujemo u organizaciji BTL promocija za naše klijente i uz angažovanje naših promotera ostvarujemo direktnu komunikaciju sa kupcima, na prodajnom mestu, u cilju poboljšanja prodaje.

Kontaktirajte nas